About Me

My photo
Some call me as atheist, Some call me broken Heart, Some call as extremist, Some call as intellectual, Some call as socialist, Some call as writer, Some call as pseudo analyst, Some call as sidelined, Some call as stupid, Some call as hypocrite, Some call as loser but still I don't know, who am I? They think I am alone without her..... Loneliness is with me I just want to say..... Oh! God I just want to come to u with all my smiles.....

Saturday, December 26, 2009

ఏం తెలుసు?

అగ్గిని రాచేసినవానికేం తెలుసు దాన్ని ఆర్పడం
మనసువిరిచేవానికేం తెలుసు మనసివ్వడం
మాట మార్చేవానికేం తెలుసు మాటివ్వడం
అడ్డదారిన వెళ్ళేవానికేం తెలుసు దారిచూపడం
తనకితానే అర్థంకానివానికేం తెలుసు ఎదుటివారినర్థం చేసుకోవడం

ఎందుకు?

దరిచేరి లాభమేముంది
దూరమవ్వకపోతే దానికర్థమేముంది

అందాన్ని అద్దంలో శింగారించనేల
మనోసౌందర్యానికి అద్దమేల

ముళ్ళని బాటలో పరచడమెందుకు
వికసించిన పుష్పాన్ని త్రుంచడమెందుకు.

ప్రయత్నం

అంబరాన్ని అంటుకో
నింగివైపు చూడకు

అందమైన జీవితాన్ని ఊహించుకో
ఆనందానికై వెంటపడకు

గడచిన కాలంతో పాఠం నేర్చుకో
నుదుటిరాతను మార్చడానికి ప్రయత్నించకు.

Friday, October 9, 2009

మరచిపో హృదయమా!

మరచిపో హృదయమా!
ప్రియా మన్నించుమా!
కన్నీటితో మనసులోని మంట చల్లారదు
నీటమునిగిన నావని తూఫాను ఆపలేదు
కన్నీటితో మనసులోని మంట చల్లారదు
రాయి ఎప్పుడు అద్దంతో స్నేహం చేయదు
తెలుసుకో ప్రియతమా!
నన్ను మరచిపో హృదయమా!


Wednesday, August 26, 2009

నీకోసం!

నా హృదయాన్ని ఒత్తిగా చేసి వెలిగించాను దీపాన్ని
నీ జీవితం ఆనందంగా వెలుగొందాలని...
నా పాదాలతో నలిపివేసాను ముళ్ళన్నీ
నీవు నడిచే దారి పూబాట కావాలని...

నా కళ్ళు చెమ్మగిల్లలేదు ఎందుకని
తను అనుకున్నది నేను రోధించలేదని...
అడిగింది స్వప్నాలలోనైనా తనని తలుస్తానా అని
తనకేం తెలుసు నేను నిదురించి ఒక యుగమైనదని...


Friday, August 7, 2009

ప్రేమ పుష్పం!

రాతిగుండెను రంజిపజేస్తే
అందులో ప్రేమ పుష్పాలు పూస్తే!
ఆ పుష్పాలని నేను కోసుకుంటాను
మాలనై ఆమె జడన అల్లుకుంటాను!


Tuesday, July 28, 2009

ప్రేమకి నిర్వచనం!

ఒకరి రూపన్ని చూసి ప్రేమిస్తే అది....Infatuation!
బంధాలకి లోబడి ప్రేమిస్తే అది....Compromise!
ఎదుటివారు బాధపడతారని ప్రేమిస్తే అది....Charity!
కష్టమో నష్టమో పంచుకున్నాం కదా అని ప్రేమిస్తే అది....Friendship!
ఒకరికొకరు మనసుని ఇచ్చిపుచ్చుకుని ప్రేమిస్తే అది....Business!

Tuesday, July 7, 2009

నాకై రా!!

నీవు వస్తే వెళతానని అనకు
చుట్టపు చూపుగా వచ్చి వెళ్ళకు.
నీపై నాకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకు!
నా పై ప్రేమ వుంటేనే రా!!
నన్ను చూడాలి అనిపిస్తేనే రా!!
ప్రపంచంలోని ప్రేమనంతా నీకై వుంచా రా!!Sunday, June 14, 2009

నిర్ణయం!

కన్నీటితో నుదుటి రాతలను చెరిపివేయలేమని తెలిసి
ఎప్పుడు కంటనీరు రానీయకూడదనుకున్నాను...
ధుఃఖాన్ని కనబడనీయకుండా నవ్వు అనే ముసుగు వేసుకున్నాను...
తాను కరిగి వేరొకరికి వెలుగునిచ్చే కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోవాలనుకుంటున్నాను...

Wednesday, June 10, 2009

వేదన

దూరమై నాకు సంతోషంగా ఉన్నానంటున్నావు
నీవు కూడా నాలాగే నిజాన్ని దాస్తున్నావు
వర్షించే మేఘాలు చెబుతున్నాయి నీ వేదనని
నేనెవరికి చెప్పను నా ఆవేదనని????

Monday, June 1, 2009

మరచి పోవాలని

పగలు గడిచింది అనుకుంటే రాత్రి అయింది.
నిన్ను మరవాలి అనుకున్న ప్రతిసారి భాధ అధికమైంది.
మౌనంగా ఉండి చూసాను.....
నా ప్రతి శ్వాస నీ ఉనికినే తెలిపింది
అప్పుడు తెలిసింది....
నా శ్వాస ఆగిపోతే నా మనసు నిన్ను మరచిపోతానంది.

Friday, May 29, 2009

ప్రియా!

ప్రియా! చేసిన బాసలని ఎలా మరచిపోయావు.
స్వప్నాలని జ్యోతులుగా మన ఇంట వెలిగిస్తానన్నావు.
నీ ప్రేమని నా పూలబాటగా పరుస్తానన్నావు.
నా అడుగులో అడుగై నడుస్తానన్నావు.
నీకై వేచి వున్నాను ప్రియా!!!!!

Wednesday, May 27, 2009

ముసుగు

మంచితనానికి రోజులే లేవనిపిస్తుంది.
నమ్మకమనే మాటకి అర్థమే మారింది.
ఎదలోని భాధ ఎక్కడ కన్నీరై ప్రవహిస్తుందోనని
పెదవులపై నవ్వుని పులుముకుని జీవిస్తుంది...

Saturday, May 23, 2009

తలపు

ఎన్నెన్నో ఆశలతో జీవిస్తున్నాను
నీ ఆలోచనలతో బ్రతికేస్తున్నాను
నిన్ను నేను స్వప్నాలలో చూసుకుంటున్నాను
కనురెప్పలు మూసితెరచిన ప్రతిసారి నిన్ను తలుస్తున్నాను...

Friday, May 15, 2009

గెలుపెవరిది?

కన్నులు నీవి....కన్నీళ్ళు నావి
హృదయం నీది.....హృదయలయ నాది
జీవితం నీది.....శ్వాస నాది
ప్రతి గెలుపు నీది.....ఓటమి నాది
మృత్యువు పై కప్పే వస్త్రం నీది....మృత్యువు నాది
ప్రియతమా!! ఇక్కడ మాత్రం అంతిమ విజయం నాది.

Thursday, May 14, 2009

నా గుండె లయగా...

మనసారా పిలిచే ప్రతి పలుకులో నీవుండిపోవా
మరచిపోని జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోవా
ఎదనిండా కొలిచే ప్రేమకి ప్రతిరూపానివి నీవుకావా
ప్రియతమా! నా గుండె లయగా మారిపోవా.....

Tuesday, May 12, 2009

అనుబంధాలు

అనుబంధాలు అద్దం లాంటివి
మన మనసుకి ప్రతిబింబాలవి..
విరిగితే గుచ్చుకుంటాయి
అతికినా గుర్తులు మిగులుంటాయి..
పగలడానికి క్షణం.అతుక్కోడానికి యుగం పడుతుంటాయి....

నీతో!!

నీ ఒడిలో తీరని నా కోరికలని
నీ ఆశలలో మిగలని నా కలతలని
నీ శ్వాసలో కరగని నా చేదు నిజాలని
నీ ప్రేమలో చేయి నన్ను విముక్తుడిని...

Saturday, May 2, 2009

నేస్తం!

కోయిల గానం మరచిన
కవిత కలం మరచిన
కంఠం మూగపోయిన
కనులు నిన్ను చూడక పోయిన
నేను నిన్ను మరువను... నేస్తం!

Sunday, April 26, 2009

ప్రేమతో...

మదిలోని మంచితనానికి మరణం లేదు.
ఎదురుచూసే హ్రుదయానికి ఓటమి లేదు.
అనుక్షణం నీవే నేనుగా తపించే స్నేహానికి అవధులే లేవు.

నీ ప్రేమను పొందలేనేమో కాని ప్రేమతో నిన్ను పూజించగలను.
నీతో కలసి జీవించలేనేమో కాని నిన్ను ఆరాధించగలను.
నీ చెంత లేకపోఅయినా నీ ఆనందాన్ని కోరుకుంటాను.
నీ స్నేహమే నాకు ఒక వరమనుకుంటాను.........

Saturday, April 25, 2009

నా ఆశ

నిన్ను చూడాలన్నదే నా ఆశ
ప్రతిక్షణం అదే నా ద్యాస
నీవే కావాలి నా తుదిశ్వాస
నీవు లేని జీవితం నాకు ఎంతో నిరాశ.

నా జీవితం

నా జీవితం అంటే నాకెంతో మక్కువ
అది నాకు నీ ప్రేమ కంటే ఎంతో ఎక్కువ
నీవే నా జీవితం అని తెలియకపోవడం నీ తెలివితక్కువ.